wtorek, 3 lutego 2015

Konkurs KSIĄŻKA ROKU 2014


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza
IX edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.
Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny,
a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych
i walorów krajoznawczo-turystycznych.

Na konkurs można zgłaszać wydawnictwa niebeletrystyczne:
naukowe, popularnonaukowe, albumy wydane w 2014 r.
 
Termin zgłaszania prac upływa 25 maja 2015 r.
Publikacje należy dostarczać do siedziby Biblioteki
lub nadsyłać na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie„Książka Roku 2014”
 
Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin;
2. Lubelszczyzna;
3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.
Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficznewydawnictwo albumowe.
 
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada nastąpi
12 czerwca 2015 r.
podczas otwarcia IX Lubelskich Targów Książki organizowanych przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego
 
Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki
oraz
na wystawie pokonkursowej
 
Książki przyjmują i szczegółowych informacji udzielają
Katarzyna StanekWojciech Michalski
 (tel. 81 52 87 428) w godzinach 8.00-15.00.