poniedziałek, 23 września 2013

ZNÓW DARMOWY ANGIELSKI W BIBLIOTECEhttp://funenglish.pl/ckfinder/userfiles/images/ANGIELSKI123_LOGO.pngPrzyjdź do biblioteki i naucz się angielskiego! BEZPŁATNIE!
   Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie zaprasza na bezpłatny e-learningowy (komputerowy) kurs języka angielskiego dla dorosłych angielski123.pl. Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy.
   Do korzystania z kursu wystarczy komputer z dostępem do Internetu, mikrofon i słuchawki. Kurs składa się z czterech poziomów, podzielonych na 22 lekcje. Zawiera ponad tysiąc interaktywnych ćwiczeń, takich jak dialogi, gry czy fotolekcje. System weryfikuje poprawność ich wykonania i pozwala na bieżąco monitorować postępy w nauce. Przejście całości zajmuje rok – zakładając, że uczestnik będzie uczył się w bibliotece dwa razy w tygodniu. Taki rytm jest najbardziej efektywny i przynosi najlepsze rezultaty. Każdy, kto ukończy kurs, będzie potrafił porozumiewać się w języku angielskim w sposób komunikatywny, a w przypadku poprawnego wykonania ponad 80% treści kursu, otrzyma certyfikat osiągnięcia danego poziomu biegłości według Rady Europy.
    Kurs polecamy szczególnie tym osobom, które chciałyby nauczyć się komunikowania w języku angielskim, gdyż ich rodzina mieszka za granicą. Zachęcamy do udziału także każdego, kto planuje wyjazd na wakacje lub chce zmienić pracę i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Nauka angielskiego będzie też atrakcyjna dla wszystkich, którzy po prostu chcą zrobić coś dla siebie i lepiej rozumieć przesyconą językiem angielskim rzeczywistość.
Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na pomoc biblioteki w obsłudze komputera a także wsparcie w korzystaniu z samego kursu.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „Angielski 123 w bibliotece”. Projekt ten jest prowadzony przez firmę Funmedia, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Funmedia udostępnia bezpłatnie bibliotekom także kurs języka angielskiego dla dzieci funenglish.pl.
Informacji na temat kursu komputerowego angielski123.pl udziela:
Bożena Trubaj Kierownik Biblioteki Tel. 82 5912109 email; gbpbrus@poczta.onet.pl

czwartek, 19 września 2013

KONKURS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zachęcamy do udziału w konkursie "Pociąg do Tuwima".
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy po odbiór kuponów do naszej biblioteki.
Regulamin konkursu poniżej.
„Pociąg do Tuwima”

Regulamin prasowo-czytelniczego konkursu wiedzy o Julianie Tuwimie

§1

Konkurs jest organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie, przy współudziale Redakcji „Kuriera Lubelskiego”. Patronem medialnym jest Radio Lublin.

§2

Konkurs ma charakter otwarty. Jest adresowany do wszystkich interesujących się literaturą. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury poprzez przypomnienie sylwetki i twórczości jednego z najsłynniejszych polskich poetów dwudziestolecia międzywojennego.

§3

Kupony z pytaniami będą dostępne w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego, na stronie internetowej WBP pod adresem: www.wbp.lublin.pl oraz zostaną kilkakrotnie opublikowane w „Kurierze Lubelskim”.

§4

Konkurs rozpoczyna się 13 września 2013 r. Odpowiedzi na pytania wraz z danymi: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres oraz telefon, należy przesłać do 14 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

ul. Narutowicza 4

skrytka pocztowa 261

20-950 Lublin                                                                                                                                      z dopiskiem: „Konkurs Tuwim”.
Kupony można też złożyć osobiście w siedzibie organizatora lub w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego.

§5

Lista laureatów zostanie zamieszczona 29 października 2013 r. na stronie internetowej Biblioteki oraz opublikowana w „Kurierze Lubelskim”.

§6

Dane osób biorących udział w konkursie będą zniszczone po jego zakończeniu i nie zostaną użyte do jakichkolwiek innych celów niż prowadzenie konkursu.

§7

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ani członkowie ich najbliższej rodziny.

§8

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Sekretariat konkursu:

Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, tel. 81 532-59-46, e-mail: dzim.lublin@wp.pl