czwartek, 19 września 2013

KONKURS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zachęcamy do udziału w konkursie "Pociąg do Tuwima".
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy po odbiór kuponów do naszej biblioteki.
Regulamin konkursu poniżej.
„Pociąg do Tuwima”

Regulamin prasowo-czytelniczego konkursu wiedzy o Julianie Tuwimie

§1

Konkurs jest organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie, przy współudziale Redakcji „Kuriera Lubelskiego”. Patronem medialnym jest Radio Lublin.

§2

Konkurs ma charakter otwarty. Jest adresowany do wszystkich interesujących się literaturą. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury poprzez przypomnienie sylwetki i twórczości jednego z najsłynniejszych polskich poetów dwudziestolecia międzywojennego.

§3

Kupony z pytaniami będą dostępne w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego, na stronie internetowej WBP pod adresem: www.wbp.lublin.pl oraz zostaną kilkakrotnie opublikowane w „Kurierze Lubelskim”.

§4

Konkurs rozpoczyna się 13 września 2013 r. Odpowiedzi na pytania wraz z danymi: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres oraz telefon, należy przesłać do 14 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

ul. Narutowicza 4

skrytka pocztowa 261

20-950 Lublin                                                                                                                                      z dopiskiem: „Konkurs Tuwim”.
Kupony można też złożyć osobiście w siedzibie organizatora lub w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego.

§5

Lista laureatów zostanie zamieszczona 29 października 2013 r. na stronie internetowej Biblioteki oraz opublikowana w „Kurierze Lubelskim”.

§6

Dane osób biorących udział w konkursie będą zniszczone po jego zakończeniu i nie zostaną użyte do jakichkolwiek innych celów niż prowadzenie konkursu.

§7

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ani członkowie ich najbliższej rodziny.

§8

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Sekretariat konkursu:

Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, tel. 81 532-59-46, e-mail: dzim.lublin@wp.pl

1 komentarz: