poniedziałek, 17 grudnia 2018

**************************************************
Prosimy przyjąć najlepsze życzenia świąteczne od pracowników GBP w Starym Brusie.
Niech te święta będą najlepsze od wszystkich do tej pory obchodzonych.
Szczęśliwego Nowego Roku
****************************************************************
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**