poniedziałek, 4 kwietnia 2016

FILM O POWSTANIU W BIBLIOTECE

   

 19 kwietnia 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Starym Brusie o godz.12.30 odbędzie się premierowy
pokaz filmu o powstaniu w getcie warszawskim
Film bibliotece udostępnia Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN w Warszawie.
   Pokaz filmu dedykowany jest przede wszystkim dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ale zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Przedstawia on sytuację Żydów w przedwojennej stolicy oraz historię getta warszawskiego do momentu wybuchu powstania.    
   Projekt odbywa się pod patronatem ministra edukacji narodowej i wojewódzkich kuratorów oświaty.
  Chęć przybycia do biblioteki i obejrzenia filmu należy zgłaszać pod numerem telefonu 82 5912109 w godz. 9 -17 do dnia 15 kwietnia. Serdecznie zapraszamy.