wtorek, 7 maja 2019


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO BIBLIOTEKI  
I ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU W AKCJI
„Jak nie czytam, jak czytam”

Termin akcji:
 7 czerwca 2019 r.
 godz. 10.00.

Na czym to polega?

W wyznaczonym jako termin akcji dniu (7 czerwca 2019 r.) wszyscy zainteresowani (bez ograniczeń) zbierają się w wybranym miejscu z książkami (każdy swoją), czytają, ewentualnie organizują inne przedsięwzięcia .
 Wydarzenie jest dokumentowane fotograficznie w sposób pokazujący frekwencję. Jego skala i przebieg zależy od inwencji uczestników.  Ważne jest jednak zachowanie podstawowych elementów: grupa ludzi, książki, czytanie, zdjęcie lub zdjęcia (ewentualnie także filmy).

Udział w akcji jest bezpłatny, nikt na niej nie zarabia ani nie otrzymuje dofinansowania.