poniedziałek, 29 września 2014

BIERZEMY UDZIAŁ W KONKURSIE "CRS - DZIESIĘĆ NA DZIESIĘĆ"GŁOSUJ  NA  NASZĄ  BIBLIOTEKĘ
BIORĄCĄ UDZIAŁ  W KONKURSIE PEKAES POMAGA
(Konkurs „CSR –dziesięć na dziesięć”)
       Konkurs „CSR –dziesięć na dziesięć” jest inicjatywą o charakterze charytatywnym, organizowaną przez PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu („PEKAES”) – wiodącego operatora logistycznego w Polsce, we współpracy z Kulczyk Foundation –charytatywną fundacją dobroczynną.

   Założeniem konkursu jest pomoc społecznościom lokalnym w zapewnieniu powszechnego i nieskrępowanego dostępu do książek, czasopism i wiedzy poprzez remont biblioteki wybranej w drodze głosowania. Jednocześnie PEKAES liczy na aktywizację i bezpośrednie zaangażowanie swoich pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz mieszkańców i społeczności lokalnych. Osoby, które zgłaszają swój pomysł, a następnie głosują, mogą realnie wpłynąć na poprawę stanu ich lokalnej biblioteki.

   Projekt ma charakter konkursowy. W okresie od 15 września do 8 października  2014 roku Pracownicy, Kontrahenci i Partnerzy biznesowi PEKAES, jak również społeczności lokalne, przy pomocy przygotowanego na tę okoliczność formularza, mogą zgłaszać do konkursu wraz z dokumentacją fotograficzną te biblioteki, które ich zdaniem powinny być wyremontowane, co następnie zostanie skonsultowane z Kulczyk Foundation oraz Zaczytani.org pod kątem zgodności z regulaminem konkursu.
   Niezależnie, fundacja Kulczyk Foundation, będąca oficjalnym, merytorycznym Partnerem konkursu, przedstawi listę proponowanych przez siebie kilkudziesięciu placówek, spełniających wymogi konkursowe.
   Do drugiego etapu konkursu, który potrwa od 15 października do 5 listopada 2014 roku, zakwalifikują się wszystkie zgłoszone biblioteki, spełniające wymogi konkursowe. W tym okresie Internauci będą mogli oddawać swoje głosy na wybrane placówki. Spółka wraz ze swoimi pracownikami, przy współudziale partnerów biznesowych oraz  podwykonawców zaangażuje się w remont bibliotek, które zbiorą największą ilość głosów. Remonty wszystkich nagrodzonych placówek zostaną zrealizowane w 2015 i 2016 roku.

PROSIMY O GŁOSOWANIE NA  GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W STARYM BRUSIE NA STRONIE
www.pekaespomaga.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz