piątek, 17 stycznia 2014

     Konkurs "Książka Roku 2013 "  


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza VIII edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych

Na konkurs można zgłaszać wydawnictwa niebeletrystyczne: naukowe, popularnonaukowe, albumy wydane w 2013 r.

Termin zgłaszania prac upływa 23 maja 2014 r.

Publikacje należy dostarczać do siedziby Biblioteki lub nadsyłać na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie„Książka Roku 2013”


Prace będą oceniane przez jury  konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin;
2. Lubelszczyzna;
3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.

Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe.


Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada nastąpi 13 czerwca 2014 r. podczas otwarcia VIII Lubelskich Targów Książki organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego

Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej


Książki przyjmują i szczegółowych informacji udziela Edyta Ścibor
 (tel. 081 52 87 428) w godzinach 8.00-15.30.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz